Brahma Kumaris, met haar spiritueel hoofdkantoor in Mount Abu, India, omvat een wereldwijd netwerk van centers in meer dan 110 landen en is een internationale niet gouvernementele organisatie (NGO) van de Verenigde Naties die haar een Algemeen Consultatieve Status in de Economische en Sociale raad (ECOSOC) toekende.

Ze heeft ook

  • Geassocieerde status  met het Departement Publieksinformatie (DPI)
  • Consultatieve status bij Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF)
  • Waarnemende status van VN-Milieuprogramma (UNEP)

Ze heeft ook

  • An Observer Organisation to UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
  • A Flagship Member of Education for Rural People (ERP)
  • Food and Agricultural Organisation (FAO)

Het promoten van doel en principes van de Verenigde Naties gebeurt door de Brahma Kumaris middels spirituele bewustwording, attitude, visie en actie in de gebieden van de Millennium ontwikkelingsdoelen, klimaatsveranderingen, voedselcrisis, gelijkheid tussen man en vrouw, wereldgezondheid, humanitaire crisissen, mensenrechten, vrouwen, kinderen, jeugd ...

Meer over onze activiteiten in samenwerking met de Verenigde Naties (UN FAQS)