We doen dat door ons te verdiepen in vier domeinen van studie.

De studie van spirituele kennis

Universele waarheden, wat de natuur van de ziel betreft, God en het impact van een dichte relatie tussen de twee, vormen een context voor onze spirituele inspanning. Dit begrip helpt ons de voortdurende stroom van ervaringen dat we leven noemen meester te blijven.

Het beoefenen van Raja Yoga Meditatie

  • Een stap voor stap proces helpt ons te focussen op onze diepe innerlijke kracht en potentieel, die dan beginnen te groeien en vermeerderen. Door minder en krachtiger te denken beginnen we onze eigen grootheid te voelen.
  • In deze meditatie zien we hoe stilte de echte toegang tot tevredenheid is. Stilte brengt ons in een wereld van stilte alsof we de pauze knop van de film van ons leven tijdelijk indrukken.
  • Het helpt ons meester te zijn van tijd. Hoe meer tijd ik aan stilte geef hoe meer de stilte me tijd zal geven.

Het bewust assimileren van deugden

  • Hierdoor leren we dat ware spiritualiteit is in staat zijn deugden in praktijk te zetten in moeilijke omstandigheden. Dit verhoogt ons zelfrespect.
  • We leren de energie van liefde begrijpen en beheren – door te geven, niet door te nemen.
  • We focussen op een natuurlijke manier op onze eigen deugden en de deugden van anderen in plaats van op defecten. Relaties worden geheeld.

Anderen spiritueel dienen

  • Het natuurlijk gevolg van het begrijpen van spirituele waarheden, het beoefenen van Raja Yoga Meditatie en het inprenten van deugden is de wens anderen te dienen. Dienen is onze hoogste roeping, en dat vult ons met nieuwe zin en doelstelling.
  • Anderen spiritueel dienen is hen helpen op eigen benen te staan en hun eigen beslissingen te nemen. Het gaat erom hen te bekrachtigen zodat zij ook liefde, vrede en geluk kunnen zien als hun eigen ware schatten in het scheppen van hun innerlijke zowel als uiterlijke werelden.