Nederig begin

De Brahma Kumaris werd opgericht door Dada Lekraj Kripalani een indisch zakenman op rust in 1937 in Hyderabad, een stad die nu in Pakistan ligt. Zijn spirituele naam is Prajapita Brahma en hij wordt liefdevol Brahma Baba genoemd. Nadat hij een serie visioenen kreeg in 1936 was hij geïnspireerd om een school op te richten waar de principes en de praktijk van een deugdzaam en meditatief leven kon onderwezen worden. De originele naam was "Om Mandali". Het bestond uit een handvol mannen, vrouwen en kinderen en velen van hen besloten samen te blijven als een gemeenschap.

Ondanks het ongelooflijk sociaal tumult dat gaande was in de periode voor de afscheiding tussen India en Pakistan kwamen deze mensen samen, eerst in Hyderabad en na een jaar verhuisden ze naar Karachi. Na verloop van tijd was een eenvoudige en heldere kennis onthuld over de natuur van de ziel, van God en van Tijd. In 1950, twee jaar na de afscheiding, verhuisde de groep naar haar huidige locatie in Mount Abu, India. Tot dan had deze groep van 400 personen geleefd als een autarkische gemeenschap, hun tijd wijdend aan intense spirituele studie, meditatie en zelftransformatie.

 

Brahma Kumaris Wereld Spirituele Universiteit

Mount Abu, hoog in het Aravali gebergte van Rajasthan was een ideale locatie voor reflectie en contemplatie voor de originele groep uit Karachi in 1950. Na enkele jaren in een gehuurd gebouw verhuisde de groep naar de huidige site. Het spirituele hoofdkwartier van de Brahma Kumaris is gekend als Madhuban (Woud van Honing).

 

Brahma Baba, de Stichter

Wie was hij?

Brahma Baba, geboren in een eenvoudige familie als Lekraj Kripalani in de jaren 1880 was de zoon van een dorpsschoolmeester waar hij een opvoeding kreeg in de discipline van de Hindu religie. Na enkele jobs ging hij aan de slag in de juwelen branche en verzamelde later een aanzienlijk fortuin als diamantair. Hij was de vader van vijf kinderen en een leider in zijn plaatselijke gemeenschap speciaal gekend voor zijn menslievendheid. In 1936, rond de tijd dat de meeste mensen plannen maken om op rust te gaan, beleefde hij de actiefste en meest fascinerende tijd van zijn leven. Na een reeks van diepe spirituele ervaringen en visioenen voelde hij een zeer sterke neiging om zijn zakelijk leven te beëindigen en zijn tijd, energie en bezit aan te wenden voor het stichten van wat later de Brahma Kumaris World Spiritual University zou worden.

In 1937/1938 richtte hij een beheerscomittee op van acht jonge vrouwen en legeerde al zijn bezit aan deze stichting die door hen werd beheerd.

Nadat hij de creatie van vele Brahma Kumaris centers over heel India geleid had overleed hij in januari 1969. De Vredestoren in de campus van Madhuban is een huldeblijk aan de onoverwinnelijke geest van deze buitengewone mens die grootsheid verwierf door het uitdiepen en beleven van de diepste waarden van het leven.

 

De nalatenschap van Brahma Baba

Vele jaren zijn voorbij gegaan sinds Brahma Baba visioenen kreeg in 1936. De levensstijl die hij begon heeft duizenden anderen geïnspireerd om zelf krachtig te worden en hoop te hebben voor de toekomst. De levensstijl die Brahma Baba voorstond hebben de test van de tijd doorstaan. De jonge vrouwen die hij vooraan plaatste, nu in hun tachtig- en negentiger jaren, zijn bakens van liefde, vrede en wijsheid geworden.

 

Actuele leiders

Dadi Janki

Geboren in 1916. Zij is de actieve spirituele leider van de Brahma Kumaris. Met onwankelbare overtuiging weigert ze beperkingen aan zichzelf op te leggen door haar onvermoeibare dienst aan anderen. Zo dient ze al sinds 1937. Ze verbleef ook 40 jaar in Londen vanaf 1974. Zij heeft mensen van alle culturen en beroepen geïnspireerd om te leven voor een hoger doel en zo bij te dragen in het creëren van een betere wereld. Het is een absoluut plezier naar haar diepe inzichten te luisteren en haar te observeren.

Dadi Hirdaya Mohini

Zij is de mede-spirituele leider van de Brahma Kumaris. Haar naam betekent : ‘degene die het hart aanspreekt’. En dat is precies hoe ze is. Vertrouwelijk Gulzar genoemd (rozentuin), was ze een van de originele leden van de kostschool die in 1937 door Brahma Baba werd geopend. Haar jarenlange geconcentreerde training in spirituele principes en toepassingen heeft van haar een levend voorbeeld van deugden gemaakt. Eenvoudig, stil en diep inspireert ze miljoenen mensen in de hele wereld.

Dadi Ratan Mohini

Ook zij is mede-bestuurder van de Brahma Kumaris en is een van de kernleden die in het hoofdkwartier verblijft. In haar kindertijd legde ze de fundering van haar leven in de eerste dagen van de Brahma Kumaris. Ze leeft zoals haar naam zegt, als ‘mooiste juweel’ door haar lichtheid en een altijd ontspannen verschijning. Toegewijd en oprecht was haar focus gericht op het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor docenten in India en speelt de rol van spirituele herbronner voor het team van jonge mensen verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling en groei van de jeugd. Als tachtiger blijft ze steeds levendig en jong van hart.