Algemene informatie

Brahma Kumaris is een wereldwijde spirituele beweging gewijd aan persoonlijke transformatie en wereldvernieuwing. Opgericht in India in 1937 is de Brahma Kumaris over 110 landen verspreid op alle continenten en heeft een belangrijke impact gehad in vele sectoren als een NGO. Hoe dan ook, hun echte inzet beoogt mensen te helpen hun perspectief van de wereld te transformeren van materieel naar spiritueel. Ze ondersteunt het ontwikkelen van een diep collectief bewustzijn van vrede en van individuele waardigheid van elke mens.

Internationale coördinatie

Het spirituele hoofdkwartier van de Brahma kumaris is in Mount Abu, India. Op nationaal niveau worden activiteiten gecoördineerd door lokale mensen die aansluiten bij de spirituele principes van de Brahma Kumaris en werkend in overeenstemming met de wetten van het land. Activiteiten van internationaal belang worden regionaal gecoördineerd door kantoren in Londen, Moskou, Nairobi, New York en Sydney.

De rol van vrouwen als spirituele leiders

De Brahma Kumaris is de grootste spirituele organisatie geleid door vrouwen. Het was haar stichter, Prajapita Brahma Baba, die er voor koos om vrouwen aan het hoofd van de organisatie te plaatsen vanaf het begin en dat bezorgde de Brahma Kumaris een aparte plaats op het podium van de wereldreligies en spirituele organisaties. Gedurende meer dan 80 jaar werd hun leiderschap gekarakteriseerd door standvastige moed, een vermogen om te vergeven en een oprechte inzet voor eenheid.

Hoewel vrouwen de topposities in de adminstatie bekleden, hebben deze vrouwen steeds samen met mannen als partners beslissingen genomen. Het is een partnerschap en consensus model van leiderschap, gebaseerd op respect, gelijkheid en nederigheid. Aldus staat ze model voor een verwezenlijkte en harmonische gerechtigheid.